autorské cínované šperky


Původ Hathajógy a současná koncepce

První písemné zmínky o Hathajóze (dále jen HTJ) a teorie související s praktikováním ásán (pozic) a konkrétními návody jsou staré několik set let, ačkoli kořeny jógy jsou obsaženy v podstatně starších pramenech, z nichž nejvýznamnější jsou Védy, Upanišady, Bhagavadgíta a Pataňdžaliho Jóga Sútry (200 n.l.).
Hathajóga Pradipika, jejímž autorem je indický mudrc svámí Swatmarama, pochází ze 14. stol. Dalším zdrojem je např. Šiva Samhitá. Tato díla mimo jiné již detailně popisují ásany, očistné praktiky, mudry, systém nádí apod. 
Moderní jóga vychází ze starověkého poznání, ale zahrnuje i soudobá učení o moudrosti. Hledá možnosti k duchovnímu rozvoji v běžném životě, usiluje o vyváženost těla, mysli a ducha. Pracuje s celou naší bytostí, otevírá nás představivosti, inteligenci, nadšení, energii a uvědomnění duchovního života.
Pojem Hatha je odvozen od ha - slunce a tha - měsíce a symbolizuje životní sílu a vědomí (v taoismu jin-jang, ve fyzice hmota - látka). Abychom dosáhli stavu plného bytí a vědomí, je třeba přivést tyto protiklady do jednoty. Hathajóga nabízí způsoby, jak prožívat tuto integraci prostřednictvím technik očišťujících tělo, zklidňujícíh mysl a otevírání srdce.
 
Základními HTJ cíli jsou:
  • naprosté pročištění těla
  • úplné vyvážení fyzického, mentálního a energetického pole
  • probuzení čistého vědomí umožňujícího propojení s jednotou
 
Mnoho současných spisů o józe staví na tradičních naukách jako na posvátném božském slově a nabízí formu dogmatické jógy, která zavání náboženstvím. Nicméně duchovno není náboženstvím. Každé náboženství má sklon si myslet, že má patent na duchovní pravdu. Naproti tomu být duchovní znamená pociťovat sounáležitost a účast. HTJ je praktika určená k rozvíjení vědomí těla. Začíná nejprve pracovat s fyzickým tělem (ásany) a posunuje se dál vrstvami bytí. Je to ideální volba pro každého, kdo si chce protáhnout celé tělo, zklidnit mysl a odpočinout si od stresu. 
 
 
 
 
Použitý zdroj:
Stephens, Mark: Vyučujeme jógu. 1. vydání, Brno, CPress 2014