autorské cínované šperky


Mudry

Jedná se o polohování především prstů rukou (ale i jiných částí těla) do různých pozic, což má stimulovat a řídit tok energie. Působí podobně jako v reflexologii - prostřednictvím odpovídajících reflexních zón, harmonizují a uklidňují, jejich cílem je přivádět energii dovnitř a připravit mysl pro koncentraci a meditaci. Mohou se zapojovat a kombinovat s ásanami, bandhami, během pránájámy, relaxace a meditace.
Mudra=pečeť 
 
Čin mudra, Džňána mudra - Mudra poznání 
- spojení ukazováku a palce, dlaň otočená vzhůru, ostatní prsty natažené. Nehet ukazováku se dotýká bříška palce.
- palec symbolicky znamená Absolutno v nás, ukazováček je symbolem Ega - mudra symbolizuje odevzdání Ega Nekonečnému Absolutnu
- usměrńuje energii do 3. oka, oblíbená meditační mudra, nejefektivnější v pozici Lotosu
ÚČINKY: zlepšuje psychiku, paměť, koncentraci, náladu a vůli, kreativitu. Pokud otočíme dlaně dolů, podporuje břišní dech.
 
Činmája mudra
- ukazováček a palec jsou ve spojení jako u čin mudry, ale ostatní prsty se dotýkají spodní části dlaně
ÚČINKY: podporuje hrudní dýchání
 
Adhi mudra
- ruka je sevřená v pěst, palec v dlani, prsty pokrčené s konečky opřenými o spodní část dlaně.
ÚČINKY: stimuluje podklíčkový dech
 
Brahma mudra
- dlaně sevřené v pěst a klouby přiložené k sobě, přímo v rovině bránice pod spodními žebry, malíčky jsou v kontaktu s břišní stěnou, klouby se dotýkají, dlaně směrem vzhůru
ÚČINKY: příznivě ovlivňuje plný jógový dech
 
Aňdžalí mudra
- spojíme dlaně na úrovni srdce vstoje, vsedě nebo i vleže
- v Indii se používá při zdravení (namaste) nebo při vyjádření respektu a úcty, při tanci apod. Je to též symbol harmonie dvou protikladných energii.
 
Šúnja mudra
- jedna ruka je položená na přední stranu stehna a obrácená dlaní vzhůru, palec svírá s dlaní pravý úhel, druhá dlaň je obrácená dolů
ÚČINKY: ovlivňuje asymetrii naplnění plicních laloků. Strana plic korespondující s dlaní obrácenou vzhůru je neaktivní, druhá pracuje normálně dle zvolené dechové mudry. Mudra nám dovoluje izolovanou práci s dechem.
 
Ašviní mudra - s mudrou vás mohu seznámit pouze na lekcích jógy.
 
 
 
 
Použitý materiál:
Skripta Vzdělávací agentury Argent Ostrava
Hodžič, Ifet: Ananda jóga. 1.vydání, Praha 2011